Assemblée Générale du MAP-EPI 2021
Contacts et référents
LE MAP-EPI a déménagé !
Nos fondements
Nos structures
Notre Programme
nos missions

1 articles.

Des nouvelles du CA !

1 articles.

Vous retrouvez ici un résumé des sujets abordés lors des réunions bimensuelles des (...)

La Saint Eloi

10 articles.

Le conseil de la St Eloi, c’est notre fête et nous en profitons pour faire ensemble le point sur (...)

Lutte pour le Climat

1 articles.

Dans le cadre de la nouvelle Politique Agricole Commune, le parlement wallon auditionne le MAP (...)

S.P.G.

8 articles.

Systeme Participatif de Garantie, l’intérêt et la richesse des échanges ont permis de donner des (...)

Droits des paysans

6 articles.

Pour des droits sociaux et économiques ; des droits aux paysans.

Glyphosate

4 articles.

Accès à la terre

9 articles.

Plus qu’un droit, l’accès à la terre est un besoin, et encore plus pour les paysanNEs.

Qualité

4 articles.

La Petite Foire

7 articles.

Notre événement annuel par contraste avec la grande foire agricole de Libramont

Semences

1 articles.

Nos positions sur les semences et leur libre reproduction et circulation

Filière Lait

12 articles.

Groupe de travail autour de la crise laitière

VIA CAMPESINA

9 articles.

Quelques soient les frontières qui nous séparent... L’union fait la force.

SPAP

8 articles.

Symposium Populaire pour une Agriculture Paysanne. les signaux d’alarme sont au rouge quand à la (...)

jesuispaysan

17 articles.

L’action "je suis paysanNE" lancée en 2015 avec l’affaire du Herve, est devenue un cri de (...)

Filière pain

1 articles.

Car le pain est plus qu’un grand carré vendu dans les supermarchés

TTIP

1 articles.

Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement

Agroécologie

1 articles.

Groupe de réflexion autour de l’écologie et la société. Les alternatives que l’on peut, ensemble, (...)

17 avril

1 articles.

Journée Internationale des Luttes paysannes

De paysan à paysan : P2P !

Présentation du Centre de formation du Mouvement d’Action Paysanne.

Des formations sur une thématique spécifique de l’agriculture paysanne.

Une immersion dans la vie paysanne au quotidien Vivez une saison entière d’agriculture dans une (...)

Le parcours EPICREA

1 articles.

Un parcours complet d’accompagnement vers votre installation en agriculture (...)

Journée des luttes paysannes
Organigramme
Actions collectives

17 articles.

Le MAP et ses membres participent régulièrement à des actions réunissant plusieurs associations (...)

Actions du MAP

5 articles.

Het is "business as usual" op de eerste samenkomst van publieke ontwikkelingsbanken

Het is "business as usual" op de eerste samenkomst van publieke ontwikkelingsbanken

12 novembre 2020 par Florence.
Partagez sur vos réseaux

Op 12 november 2020 hebben de 450 publieke ontwikkelingsbanken hun eerste wereldtop gehouden met het oog op het aanemen van een gemeenschappelijke verklaring. Ondanks het feit dat wereldwijd honderden organisaties uit het maatschappelijk middenveld de banken hebben opgeroepen om het roer om te gooien, is deze oproep nagenoeg in de wind geslaan. FIAN Belgium en Entraide et Fraternité blijven kritisch tegenover de toenemende financialisering van de ontwikkelingssamenwerking, stellen hun praktijken aan de kaak en dringen aan op een betere regulering van ontwikkelingsbanken die de verwezenlijking van de mensenrechten moet garanderen.

<http://www.fian.be/local/cache-vign...> Sinds 2005 is het gefinancierd kapitaal van de Europese ontwikkelingsbanken, verenigd in de overkoepelende organisatie EDFI, enorm toegenomen : van 10,9 miljard euro tot ongeveer 46 miljard euro. De directe hulp van de Europese regeringen aan de armste landen is ondertussen gestagneerd. De Belgische ngo’s bekritiseren deze groeiende invloed van de financiële wereld op het ontwikkelingsbeleid en het gebrek aan strenge mensenrechtenregels voor investeringen door ontwikkelingsbanken, waaronder BIO in België.

Projecten die worden gesteund door ontwikkelingsbanken - vooral de steun aan bedrijven met een agro-industrieel business model - leiden herhaaldelijk tot meer armoede, represailles tegen mensenrechtenactivisten en de vernietiging van de bestaansmiddelen van plattelandsgemeenschappen. Honderden gevallen zijn gedocumenteerd over de hele wereld. Ondanks de aanklacht tegen deze gevallen van mensenrechtenschendingen waarbij ontwikkelingsbanken betrokken zijn, worden deze schendingen genegeerd en wordt de stem van de mensen die bij deze projecten baat zouden moeten hebben, tot zwijgen gebracht. De mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij deze projecten waren niet vertegenwoordigd op de wereldtop en deze kwesties zijn niet opgenomen in de slotverklaring .

Zoals elke openbare instelling die staatsfondsen beheert, is een ontwikkelingsbank verplicht de mensenrechten te respecteren en te beschermen. Verzoeken om informatie vrij te geven die het mogelijk maakt de gevolgen van de door deze banken verleende financiering voor de mensenrechten te beoordelen, worden echter systematisch geweigerd op grond van het handels- en bankgeheim. Als gevolg daarvan kunnen zelfs parlementsleden hun rol van democratische toezichthouders niet uitoefenen. Verschillende Belgische parlementsleden hebben dan ook een Europese oproep mee ondertekend die oproept tot : "meer publieke verantwoordelijkheid, een sterk ontwikkelingsmandaat, meer rechten voor de getroffen mensen en gemeenschappen en een duidelijk engagement voor milieu- en klimaatkwesties".

Deze eerder genoemde internationale trends zijn ook in België te aanschouwen. Het geval van de financiële steun van de openbare ontwikkelingsbank BIO Invest aan het palmoliebedrijf Feronia-PHC is hiervan een treurig voorbeeld. Verenigd binnen een internationale alliantie, stellen Belgische organisaties de medeplichtigheid van BIO aan de kaak aan mensenrechtenschendingen door Feronia op zijn plantages in de Democratische Republiek Congo : "Ze [de betrokken banken] hebben geen enkele actie ondernomen om de historische conflicten over bijna 100.000 hectare landconcessies of de beschuldigingen van corruptie die op het project wegen, aan te pakken. Hun plannen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) hebben vrijwel niets in de praktijk gebracht om de armoede in de gemeenschappen terug te dringen. En de betrokkenheid van de verschillende banken is er niet in geslaagd om de vele schendingen van de mensenrechten van de dorpelingen of arbeiders te verminderen. Erger nog, de banken hebben gehandeld op een manier die de inspanningen van de gemeenschappen ondermijnt om gebruik te maken van de klachtenmechanismen die de banken zelf hebben ingesteld " (zie collectieve verklaring ). Vandaag heeft BIO, tegen alle verwachtingen in, ingestemd met het afzien van een deel van de schuldaflossing van Feronia-PHC. Hoe kunnen we aan de belastingbetaler uitleggen dat de Belgische staat op het punt staat om 5 tot 9 miljoen dollar weg te geven aan een controversiële landbouwmultinational in naam van de "Belgische ontwikkelingssamenwerking" ?

Het is tijd om de mensenrechten boven de belangen van de multinationals te stellen en onze aanpak van ontwikkelingssamenwerking te dekoloniseren.

[Photo : Travailleurs des plantations de palmiers à huile de Feronia Inc à Lokutu, en RD Congo. L’entreprise canadienne a reçu plus de 140 millions de dollars des banques de développement. (Photo : Beeld Hollandse Hoogte / Kris Pannecoucke)]

Meer informatie : Perscontact : Florence Kroff - florence[a]fian.be - +32 475 84 56 24 Lees de Brief gericht aan het Franse ontwikkelingsagentschap, dat de top organiseert, roepen meer dan 200 organisaties van over de hele wereld, waaronder FIAN, op om op mensenrechten gebaseerde principes en door gemeenschappen aangestuurde ontwikkeling als prioriteit te agenderen Lees artikelen over de follow-up van de Feronia-PHC-zaakRejoignez nous sur :
La ferme-école de Bierleux-Haut

Formation à l’autonomie alimentaire et médicinale au sein d’une petite ferme de polyculture-élevage

+
De paysan à paysan : P2P !

Référentiel-Métier du Promoteur de l’Agroécologie Paysanne

+
Grande marche pour le climat - Back To The Climate - Communiqué de Presse

Grande marche pour le climat ce 10 octobre à Bruxelles

+
Week-end de Mise au Vert 2021

Ensemble pour une reconnaissance du Mouvement

+
'REVUE DE PRESSE' sur la carte