Assemblée Générale 2023 du MAP-EPI
Assemblée Générale du MAP-EPI 2021
Assemblée Générale du MAP-EPI 2022
Contacts et référents
LE MAP-EPI a déménagé !
Nos fondements
Nos structures
Notre Programme
ReseauxSociaux

1 articles.

• Website : www.LeMAP.be • Mastodon : www.mastodon.social/@LeMAP_be • Twitter : (...)

Nos Fondements

1 articles.

Membership

1 articles.

Devenez membre du MAP / Renouvelez votre affiliation (cotisation et formulaire d’adhésion à (...)

nos missions

1 articles.

Des nouvelles du CA !

1 articles.

Vous retrouvez ici un résumé des sujets abordés lors des réunions bimensuelles des (...)

Le Systeme Participatif de Garantie, l’intérêt et la richesse des rencontres, des échanges et de (...)

Via Campesina

16 articles.

Quelques soient les frontières qui nous séparent... L’union fait la force.

Journée Internationale des Luttes paysannes

A l’occasion de Journée internationale des luttes pour les droits des femmes, nous saluons les (...)

Elevage Paysan

1 articles.

Stop OGM

6 articles.

STOP OGM ! (Organismes Génétiquement Modifiés)📌 https://www.eurovia.org/fr/theme/semences-ogm📌 (...)

Agroécologies (AE)

6 articles.

💢 AgroEcologie Paysanne (AEP) 💢Documents-clés sur l’AEP selon La Via Campesina & Nyéléni à (...)

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES PAYSANS ET DES AUTRES PERSONNES (...)

Semences

2 articles.

Nos positions sur les semences et leur libre reproduction et circulation

AGROTOXICS KILL !LES PRODUITS AGROTOXIQUES TUENT !Campagne de La Via Campesina pour la défense (...)

Nous défendons la souveraineté alimentaire et nos territoires, contre la violence, les expulsions (...)

Agriculture Paysanne

2 articles.

L’agriculture paysanne, une agriculture au service de la société https://www.confederationpaysanne.fr/g

L’agroécologie Paysanne prend soin de la biodiversité et du vivant & refroidit la planète et (...)

NYÉLÉNI PROCESSUS

1 articles.

NYÉLÉNI PROCESSUS : UN MOUVEMENT INTERNATIONAL POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIR Le Forum (...)

💢 L’AgroEcologie Paysanne (AEP) 💢 selon La Via Campesina & NyéléniDocuments-clés sur l’AEP selon (...)

LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE MAINTENANT ! 📌 Un guide de La Via Campesina sur la Souveraineté (...)

Méthanisation agricole : ça sent le gaz, le greenwashing, l’industrialisation/exploitation vers un (...)

Plus qu’un droit, l’accès à la terre est un besoin, et encore plus pour les paysanNEs.📌 (...)

StopTNCimpunity

1 articles.

Pour une PAAC : pour une Politique Agricole et Alimentaire Commune en faveur d’une agriculture (...)

Agrocarburants

1 articles.

La Saint Eloi

10 articles.

Le conseil de la St Eloi, c’est notre fête et nous en profitons pour faire ensemble le point sur (...)

Qualité

4 articles.

La Petite Foire

7 articles.

Notre événement annuel par contraste avec la grande foire agricole de LibramontLA PETITE FOIRE (...)

Filière Lait

12 articles.

Groupe de travail autour de la crise laitière

ODD / SDG

2 articles.

Le MAP a été désigné le 26 septembre 2016 Ambassadeur pour promouvoir en Belgique les Objectifs du (...)

SPAP

8 articles.

Symposium Populaire pour une Agriculture Paysanne. les signaux d’alarme sont au rouge quand à la (...)

#JeSuisPaysanNE

17 articles.

L’action #JeSuisPaysanNE lancée en 2015, suite à l’affaire du fromage de Herve au lait cru et (...)

Filière pain

1 articles.

Car le pain est plus qu’un grand carré vendu dans les supermarchés

De paysan à paysan : P2P !

Présentation du Centre de formation du Mouvement d’Action Paysanne.

Des formations sur une thématique spécifique de l’agriculture paysanne.

Une immersion dans la vie de l’agriculture paysanne au quotidien, vivez une saison entière en (...)

Le parcours EPICREA

1 articles.

Un parcours complet d’accompagnement vers votre installation en agriculture (...)

Actions du MAP

9 articles.

Actions collectives

27 articles.

Le MAP et ses membres participent régulièrement à des actions réunissant plusieurs associations (...)

JusticePourJerome

5 articles.

Les Brigades d’Actions Paysannes (BAP) Les BAP, c’est une plateforme collective autogérée pour et (...)

De grote vlees- en zuivelbedrijven warmen de aarde op

De grote vlees- en zuivelbedrijven warmen de aarde op

20 juin 2019 par Alice.
Partagez sur vos réseaux

<https://www.fian.be/local/cache-vig...>

De organisatie GRAIN steunt boeren en sociale bewegingen in hun strijd om de controle van gemeenschappen over voedselsystemen die de biodiversiteit behouden, te versterken.

Dit jaar halen de grote bedrijven in de vleessector waarschijnlijk recordwinsten binnen. Cargill, de grootste producent ter wereld van gehakt rundsvlees, verdubbelde zijn winst in het vierde trimester van het voorbije jaar. Ook de verkoopcijfers van Tyson Foods, het grootste vleesbedrijf van de Verenigde Staten, gaan omhoog. Voormalig CEO Tom Hayes stelde het departement rundvlees aan zijn investeerders voor als "de melkkoe van Tyson Foods". Maar zijn de aanzienlijke winsten van deze bedrijven wel te verenigen met hun recente engagementen om tegen klimaatverandering te strijden ?

<https://www.fian.be/local/cache-vig...> Om het zonder omwegen te zeggen : dat zijn ze niet. Industriële veeteelt is één van de voornaamste oorzaken van de opwarming van onze planeet. De weinige vlees- en zuivelbedrijven die beweren hun uitstoot te willen verminderen, doen eigenlijk precies het omgekeerde.

We baseerden ons op de meest recente en internationaal meest erkende metingen om de klimaatvoetafdruk van de 35 grootste vlees- en zuivelproducenten te evalueren. We constateerden dat ze horen bij de grootste verantwoordelijken voor de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in deze wereld. De jaarlijkse, gezamenlijke BKG-uitstoot van de 5 grootste vlees- en zuivelbedrijven lag vorig jaar hoger dan die van Exxon (zie grafiek). De gezamenlijke emissies van het grootste zuivelbedrijf in Denemarken, Arla, en het grootste vleesbedrijf, Vion, vertegenwoordigen 80 % van de emissies van hun land. JBS en Tyson, de bedrijven met de grootste uitstoot in deze categorie, vervuilen meer dan sommige landen (respectievelijk Nederland en België).

We evalueerden de engagementen die deze bedrijven aangingen om hun buitensporige klimaatvoetafdruk te verkleinen. We namen hun emissierapporten door en bekeken hun doelstellingen voor de vermindering van hun uitstoot. We stelden vast dat de grote meerderheid van deze bedrijven op deze twee gebieden falen.

De meerderheid van de 35 grootste vlees- en zuivelproducenten rapporteren niet of laten de upstream emissies uit hun totaal berekeningen weg. De ontbrekende cijfers geven een heel verschillend resultaat. Upstream emissies zoals bijvoorbeeld oprispingen van koeien, mest of voederproductie zijn meestal goed voor 80 à 90 % van de totale uitstoot van deze bedrijven. We ontdekten dat amper 4 bedrijven hun uitstoot op een complete manier in kaart brachten.

Verder werkten maar weinig bedrijven in de vlees- en zuivelsector aan serieuze plannen voor het verlagen van hun uitstoot. Slechts de helft van de 35 belangrijkste producenten hebben hiervoor doelstellingen. Amper 6 bedrijven onder hen hielden ook rekening met upstream emissies.

Maar het overduidelijke probleem, waar niemand het over heeft, is dat deze bedrijven hun vlees- en zuivelproductie opdrijven via methodes die hun totale uitstoot verhogen. Dat gaat in tegen alle acties die we moeten ondernemen om ons te beschermen tegen de klimaatcatastrofe.

Als de vlees- en zuivelproductie toenemen zoals de VN dit voorspelt, zou de wereldwijde veeteeltsector tegen 2050 verantwoordelijk zijn voor zo’n 80 % van de totale uitstoot die toegelaten is als we onder de limiet van 1,5°C willen blijven.

Willen we nog een kans hebben om de ergste gevolgen van klimaatverandering te vermijden, dan moet de totale vlees- en zuivelproductie naar omlaag. Dat is in het bijzonder het geval voor landen waar grote vlees- en melkbedrijven de markt domineren, zoals de V.S., Brazilië, Nieuw-Zeeland en Europa, waar zowel van overproductie als van overconsumptie sprake is. Het is mogelijk om de uitstoot naar beneden te brengen dankzij agro-ecologische praktijken die het milieu beschermen en de landbouw veerkrachtiger maken. Maar de lagere uitstoot wordt tenietgedaan als deze grote bedrijven druk blijven uitoefenen om steeds maar verder te groeien, wat de uitstoot globaal gezien omhoog drijft.

Laten we er geen doekjes om winden : het industriële systeem voor landbouw en voedselvoorziening is het probleem. In lokale en kleinschalige systemen kunnen vlees en zuivel een rol spelen. Als we ze met mate verbruiken, kunnen ze deel uitmaken van een gezonde voeding. Maar wat echt voor milieu- en gezondheidsproblemen zorgt, is de industriële, grootschalige productie, die massaal goedkope consumptiegoederen op de wereldmarkt brengt. Dit systeem kan niet blijven duren, het is letterlijk de planeet aan het opbranden.

We denken dat het hoog tijd is om ons te verzetten tegen de controle die deze bedrijven uitoefenen op het wereldwijde voedselsysteem. Hun productiemethodes warmen de planeet op. Deze bedrijven zijn ook de motor van een productiesysteem voor vlees en zuivel dat vervuiling, grootschalige ontbossing en biodiversiteitsverlies veroorzaakt. Het verjaagt boeren van hun land, doet nieuwe ziektes verschijnen en bedreigt de doeltreffendheid van vitale antibiotica. Tegelijkertijd betalen deze bedrijven hun aandeelhouders dividenden, verkregen dankzij de uitbuiting van boer.inn.en, arbeiders en dieren.

<https://www.fian.be/local/cache-vig...>

WAT WE MOETEN DOEN

Oplossingen bestaan, maar we moeten daarbij rekening houden met de enorme macht van de wereldhandel in vlees en zuivel. We kunnen ermee stoppen vlees of zuivel uit industriële productie te kopen. In plaats daarvan moeten we steun bieden aan duurzame kleine bedrijven. Enkele specifieke voorstellen :

EEN ANDERE BESTEMMING GEVEN AAN SUBSIDIES

• De industriële productie van vlees en zuivel ontvangt steun via enorme sommen belastinggeld. Alleen al in 2013 betaalden de regeringen van de OESO-landen ongeveer 53 miljard dollar. China en Brazilië besteden ook veel publieke fondsen aan de ontwikkeling van hun eigen transnationale vlees- en zuivelbedrijven.

• We moeten een jaarlijkse inventaris opmaken van publieke subsidies, kredieten et andere fiscale steunmaatregelen voor grote industriële infrastructuren, zodat we die steun kunnen schrappen.

• Publieke fondsen zouden eerder steun moeten bieden aan kleine producenten die geïntegreerde agro-ecologiscche methodes gebruiken voor landbouw en pastorale veeteelt. Deze fondsen zouden ook steun kunnen bieden aan grotere bedrijven die omschakelen op deze methodes.

• Deze gelden kunnen ook besteed worden aan de bouw of renovatie van lokale infrastructuren (slachthuizen, verwerking van vlees en melk, wegen, afvalwaterverwerking, enz.) die lokale vlees- en zuivelmarkten helpen ontwikkelen.

NIET LANGER INVESTEREN IN DE VLEES- EN ZUIVELINDUSTRIE

• De steeds grotere productie en consumptie van industriële vlees- en zuivelproducten dient de belangen van de vlees-en zuivelbedrijven. Al verschillende malen hebben deze bedrijven stokken in de wielen gestoken van overheidsinitiatieven die de vraag naar hun producten zouden kunnen verminderen.

• Banken en andere institutionele investeerders moeten rekening afleggen over de reële kost van hun investeringen in de agro-industrie, in het bijzonder over de koolstofuitstoot en het klimaatrisico die eraan verbonden zijn. Ze moeten hun geld terugtrekken uit bedrijven die het klimaat schaden.

• Koolstofkredieten en koolstofcompensatie versterken de ongebreidelde groei van industriële landbouwbedrijven en van het industriële model. Klimaatfondsen zouden eerder moeten bijdragen aan de veerkracht van landbouw en veeteelt, door geïntegreerde agro-ecologische methodes te steunen en nieuwe projecten op te starten.

• De ongewenste invloed van vlees- en zuivelbedrijven en hun lobby’s op beslissingsprocessen die het belang van de gemeenschap dienen, moet verhinderd worden.

• Er moet een einde komen aan partnerschappen tussen publieke instellingen en privébedrijven die grootschalige, intensieve veeteelt promoten.

EEN EINDE MAKEN AAN DE ZOGENAAMDE AKKOORDEN VOOR VRIJHANDEL EN INVESTERINGEN

Handels- en investeringsverdragen (TTIP, CETA, RCEP en andere) vergroten de wereldmarkten voor vlees en melk. Deze verdragen maken dumping mogelijk van vlees, zuivel en veevoeder tegen lage prijzen. Ze verhinderen een beleid dat lokale leveranciers bevoordeelt en zetten een rem op reglementering die deze praktijken ontmoedigt. Een paar voorbeelden :

• Zo’n 70 miljoen zuivelbedrijven in India worden rechtstreeks bedreigd door het handelsverdrag RCEP dat momenteel onderhandeld wordt met Nieuw-Zeeland, een grote zuivelproducent en uitvoerder van goedkope poedermelk ;

• Veetelers en herders, van Senegal tot Zuid-Afrika, zouden hun inkomen kunnen verliezen door een « Economisch Partnerschapsakkoord » dat hun regeringen bespreken met de Europese Unie. Dit akkoord zet de deur wijd open voor dumping op Afrikaanse markten van goedkope zuivelproducten uit Europa ;

• Door de « Overeenkomst voor de handel in diensten », waar 48 landen momenteel over onderhandelen, zouden overheden onmogelijk de nodige maatregelen kunnen nemen om de uitstoot van veeteeltbedrijven te verminderen ;

• PPT, TTIP en CETA zijn verdragen die streven naar de deregulering van normen voor voeding, de goedkeuring van GGO’s en de ontmanteling van milieu- en gezondheidsreglementering. Grote bedrijven zien deze reglementering als een obstakel voor winst. Deze verdragen zouden het in de toekomst moeilijker maken om industrieën te reguleren en te hervormen.

Aan deze akkoorden moet een einde komen. In plaats daarvan hebben we initiatieven nodig waardoor gemeenschappen en landen hun lokale markten kunnen ontwikkelen via samenwerking en wederzijdse steun.

VLEESCONSUMPTIE VERMINDEREN EN OVERCONSUMPTIE DE WERELD UITHELPEN

• Het is van cruciaal belang om de consumptie van industriële vlees- en zuivelproducten te verminderen. Het gaat hierbij vooral om rood vlees. In Noord-Amerika, Europa, Brazilië en China is de overconsumptie het grootst.

• Om dit te bereiken is het belangrijk om industriële vlees- en zuivelproducten duurder te maken : door hun reële kost in de prijs te rekenen, de subsidies af te schaffen, de industrie te reguleren en fiscale maatregelen in te voeren.

• Sensibiliseringsprogramma’s en campagnes in de media kunnen het publiek informeren over deze kwesties en collectieve actie aanmoedigen.

• Publieke diensten (scholen, ziekenhuizen, enz.) zouden vanaf vandaag industriële vlees- en zuivelproducten van het menu kunnen schrappen. In plaats daarvan kunnen ze zich bevoorraden via korte ketens en kleine leveranciers, met duurzame praktijken.

<https://www.fian.be/local/cache-vig...>

KLEINE PRODUCENTEN EN LOKALE MARKTEN STEUNEN

• Meer dan 600 miljoen kleine producenten en 200 miljoen herders leven van de veeteelt. Ze leveren iedere dag voedsel aan miljarden mensen : vlees, zuivelproducten en eieren van uitstekende kwaliteit, geproduceerd op een duurzame manier. Ze hebben dringend de aandacht en steun van het publiek nodig !

• Het beleid en de overheidsprogramma’s zouden steun en bescherming moeten bieden aan kleine producenten en lokale markten.

• Veetelers hebben recht op steun om agro-ecologische productiemethodes toe te passen. Dankzij deze methodes, zoals vruchtwisseling of maatregelen voor bodembeheer, kunnen ze de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

• We moeten investeren in projecten die gedragen worden door gemeenschappen, en steun geven aan initiatieven die deze praktijken willen verspreiden en een gedecentraliseerd voedselsysteem willen opbouwen.

Dit artikel is gebaseerd op twee rapporten die de volledige referenties en bronnen bevatten :

<https://www.fian.be/local/cache-vig...> GRAIN/IATP, Juillet 2018 : Émissions impossibles : Comment les grandes en-treprises du secteur de la viande et des produits laitiers réchauffent la planète (https://www.grain.org/e/5997 )

<https://www.fian.be/local/cache-vig...> GRAIN : Fevrier 2017 : Pour sauver le climat, il faut prendre le taureau par les cornes : réduisons la consommation de viande et de produits laitiers industriels (https://www.grain.org/e/5647 )Rejoignez nous sur :
Le Manifeste de l’Agroécologie Paysanne (Nyéléni 2017)

Forum International sur l’Agroécologie à Nyéléni au Mali, 2017

+
#StopAgroFuels

Crise alimentaire mondiale :
il est temps de réduire fortement l’utilisation des agrocarburants

+
Les formations agroécologiques dans les fermes-écoles MAP-EPI

+
Journée des Luttes Paysannes 2022

15 avril : Journée de mobilisation à Halle

+
L’agroécologie paysanne selon ECVC - La Via Campesina (2022)

L’agroécologie paysanne est un mode de vie

+
PROMOUVOIR L’AGROÉCOLOGIE PAYSANNE - RÉFÉRENTIEL DE FORMATION (2021)

Peasant to Peasant (P2P) de PaysanNE à PaysanNE (Erasmus+ programme)

+
Soirée à Bruxelles le 29 avril : comment soutenir une agriculture durable en tant que citadin.ne ?

projection du film Tandem Local et rencontre avec des associations actives pour les paysans

+
Formations SPG 2022

Rejoignez notre nouvelle formation sur le Système Participatif de Garantie du MAP.

+
Charte ’COMMUNE PAYSANNE’

+
LES COMMUNS

Cycle de réflexions et d’échanges

+
Brigades d’Actions Paysannes (BAP)

Découvrez l’agenda des chantiers paysans-citoyens en commun et inscrivez-vous !

+
5 ans après la Justice traîne des pieds ! #JusticePourJérôme

Le 20 mai 2017 un gendarme a tué un paysan : 5 ans après la Justice traîne des pieds !

+
Les (dés)honneurs de la République #JusticePourJerome

Lettre de Patrick BOUGEARD (Solidarité Paysans & L’Atelier Paysan) au Président de la République Française

+
Vous êtes fous d’avaler ça !

Jeudi 16 juin 2022 à 20h00 : Conférence/Débat à Namur

+
Déclaration de Managua

26 avril 1992

+
Déclaration de Mons

16 Mai 1993

+
Le libre-échange affame ! #OMC dégage de nos champs !

#LeLibreÉchangeAffame #OMCdégage #StopOMC

+
Formations SPG Juin 2022

Système Participatif de Garantie

+
STOP ECOCIDE

Dimanche 19 juin 2022 - Bloc Paysan à la Mobilisation Internationale XR #StopEcocide à Bruxelles

+
Révolution Agroécologique : de PaysanNE à PaysanNE - Prof. Peter Rosset

Le Mouvement de Campesino a Campesino de l’ANAP à Cuba

+
UNDROP | DROITS PAYSANS

Déclaration universelle des Droits des PaysanNEs

+
UNDROP | DROITS PAYSANS

DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES PAYSANS ET DES AUTRES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LES ZONES RURALES

+
UNDROP | DROITS PAYSANS

Fiches de Formation du CETIM

+
Système Participatif de Garantie

Nouvelle Vidéo sur le SPG

+
Code Rouge # Stop TOTAL

8 & 9 octobre 2022

+
Souveraineté Alimentaire

+
Forum de Nyéléni pour la Souveraineté Alimentaire

Nyéléni : le mouvement international pour la souveraineté alimentaire

+
L’agroécologie paysanne au service de la justice climatique (2021)

Un outil numérique pour l’éducation populaire

+
SECRETS TOXIQUES

Visionnez le film de la campagne et signez la pétition européenne

+
ACCES A LA TERRE | Audition du MAP au Parlement Wallon, 29 avril 2021

+
Agenda Paysan / FB

+
Adhérer au MAP

+
LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE MAINTENANT !

Un guide de La Via Campesina sur la Souveraineté Alimentaire

+
Le MAP

Nos Fondements

+
Manifeste de l’Agroécologie Paysanne (2017) Affiche 7 piliers de l’AEP + livret CNOP

+
L’agroécologie paysanne réalise la justice climatique (2018)

Publication à télécharger

+
Déclaration du forum international sur l’agroécologie (Nyéléni 2015)

Forum International sur l’Agroécologie à Nyéléni au Mali, 27 février 2015

+
Carte des SPG du MAP

Les SPG du MAP en 2021 et 2022

+
RÉFÉRENTIEL AGROÉCOLOGIQUE DES SPG

Les fiches du référentiel agroécologique des SPG & le processus commun des SPG agroécologiques belges francophones

+
AgroEcologie (AE/CSM) Mécanisme de la Société Civile et des Peuples Autochtones (csm4cfs)

+
Festival AgriCulture 2022

Rd-vs les 8 & 13 octobre 2022 à Neufchâteau

+
Stop Alibaba & co

Carte Blanche et APPEL de la Société Civile

+
L’agroécologie en Mouvement • WE de Mise au Vert • 22 & 23 octobre 2022

+
OccupyInternet & SocialMedias

Occupation d’internet et des réseaux sociaux par la Via Campesina et le Mouvement d’Action Paysanne

+
LA LETTRE

Bulletin de liaison des campagnes

+
9 mouvements pour une cavale #JusticePourJerome

Théâtre "Le Rideau" de Bruxelles du 18 au 29 octobre 2022

+
Mobilisation européenne à Bruxelles le 27 octobre 2022 à 15h00 : Detox EU Agriculture !

Avec la coalition Good Food Good Farming devant le Parlement européen (place du Luxembourg)

+
20/10 Ciné-rencontre avec Gérard Choplin autour du film "Les Jacques"

Jeudi 20 octobre 2022 à 20h00 au Grand Hornu à Mons

+
Déclaration de la Journée internationale pour la souveraineté alimentaire 16 oct 2022

#ViaCampesina #FoodSovereigntyNow #16oct22 #16oct2022 #WorldFoodDay #WorldHungerDay

+
Souveraineté Alimentaire en Europe - Déclaration de Krems (2011)

LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE EN EUROPE MAINTENANT !

+
The Campesino-to-Campesino agroecology movement of ANAP in Cuba : social process methodology in the construction of sustainable peasant agriculture and food sovereignty - Journal of Peasant Studies (January 2011)

+
30 ans de luttes collectives, d’espoir et de solidarité (avril 2022)

Déclaration politique de La Via Campesina à l’occasion des 30 ans de la Déclaration de Managua

+
Marche Climat 23 Oct 2022 : Bloc Alimentation et Agriculture

+
Justice pour Jérôme Laronze abattu le 20 mai 2017 pour avoir dit non à l’agriculture industrielle

20 mai 2017-2022

+
Le SPG Agroécologique du MAP en 2021 et 2022

+
Les PaysanNEs nourrissent la Vie !

Un livre illustré de La Via Campesina pour défendre l’agriculture paysanne

+
Taxons aussi les superprofits des multinationales du secteur agroalimentaire !

Tribune parue dans le journal L’Echo le vendredi 14 octobre 2022

+
Face aux politiques néolibérales, la naissance d’un mouvement international paysan

Le 16 mai 1993, la CPE (Confédération Paysanne Européenne qui deviendra l’ECVC) co-organise à Mons en Belgique, une rencontre internationale paysanne d’union et de la solidarité entre les agriculteurs du Nord et du Sud. Celle-ci lança le mouvement international Via Campesina.

+
Hold-up sur les semences

Stop UPOV

+
Défendre les Droits des PaysanNEs | UNDROP.org

Defending peasants’ rights - Platform of rural struggles in action

+
Protégez la biodiversité : Signez le Manifeste #StopGeneDrives

Non à la dissémination dans l’environnement d’organismes génétiquement forcés

+
La ferme-école de Bierleux-Haut

Formation à l’autonomie alimentaire au sein d’une petite ferme de polyculture-élevage

+
La Ferme-école Larock

Formation paysanne en biodynamie à la ferme-école Larock

+
La ferme-école "Le Jardin du Val de l’Aisne"

autonomie à la ferme

+
La Ferme-école Arc en Ciel

Mettre ses mains dans la terre pour découvrir des savoirs et savoir-faire paysans à la Ferme Arc en Ciel, ferme école du MAP-EPI depuis 2012.

+
La ferme-école du Pré aux Chênes

A la découverte du métier de paysan-boulanger, du grain au pain

+
Journée Internationale des Luttes Paysannes

RDV le 16 Avril 2023 à 10h30 à Bierset en Belgique

+
Le SPG agréocologique du MAP en 2022-2023

Service Participatif de Garantie (SPG)

+
30ème anniversaire de la fondation de Via Campesina

15-16 Mai 1993/2023 #LVC30Years

+
La Petite Foire Paysanne à Semel 29 & 30 juillet 2023

Thème : Souveraineté et Autonomie Technologique Paysanne

+
Voici la nouvelle Fleur du SPG du MAP

Système Participatif de Garantie du Mouvement d’Action Paysanne

+
Charte COMMUNE PAYSANNE 18/05/2023

Le monde paysan interpelle le politique

+
Lancement du module de perfectionnement en biodynamie à la ferme Larock

dernières places !

+
La Ferme-Ecole Larock

Venez vous former dans une ferme biodynamique

+
La Ferme-Ecole Larock - Formations 2024

Retrouvez le programme 2024 pour la ferme Larock

+
La Ferme-École du Jardin du Val de l’Aisne

l’autonomie à la ferme

+
La ferme-école du Jardin du Val de l’Aisne - Formations 2024

programme 2024

+
La Ferme-École Arc en Ciel

les mains dans la terre

+
La Ferme-École Arc en Ciel - Formations 2024

Programme 2024

+
La Ferme-École de Bierleux-Haut

L’autonomie dans une ferme en poly-culture-élevage

+
La Ferme-École de Bierleux-Haut : Formations 2024

Retrouvez le programme 2024

+
La Ferme-École du Pré aux Chênes

Le métier de paysan-boulanger

+
'REVUE DE PRESSE' sur la carte